16 9 חדש (11)
Shutterstock

מנהרת לוצרן / חליל נאציף

"כשחזרה סוזן משוויצריה היא השאירה שם שלושה רבעים מגופה, אבל זו לא הייתה אבדתה היחידה וגם לא החשובה ביותר, ואני סבור שהיא לא תתנגד אם אומר לכם שגם אובדן בעלה מיד אחרי שובה לא היה האבדה הגדולה ביותר שלה..."
  • 6 דקות
סיפור ביום
מנהרת לוצרן / חליל נאציף

מספרת: סימי אבלגון

תרגום: אילנה המרמן