cat29305_img446301136.jpg
shutterstock

המכתב / יוסל בירשטיין

"המכתב שנשלח אל הדוד חזר בלי שנפתח ועל המעטפה הוסיף מישהו בדיו כחולה: נפטר.הדוד היה איש זקן. הוא גר עם הדודה בחדרונים שמאחורי חנות המכולת הקטנה שלהם בסמטה חולית קטנה באזור עני של העיר"
  • 17 דקות
סיפור ביום
המכתב / יוסל בירשטיין

תרגום: שחר פינסקר, מספר: יואב יפת