cat29263_img974881795.jpg
shutterstock

פעמיים / בלה שייר

"כשמסתכלים בדברים מן הצד החיצוני, הכל נראה כמו מין משחק הרכבה צבעוני. פסיפס של מדבקות־מחירים מכסה את המוצרים בסופרמרקט: הכי ישנות בלבן, אלה מלפני שבועיים בצהוב, החדשות באדום. על פחיות השימורים זרועות גם מדבקות ירוקות מלפני חודשיים, אבל מחיר מלפני חודשיים הוא כבר פרֶהיסטוריה."
  • 21 דקות
סיפור ביום
פעמיים / בלה שייר

: מספרת: אורלי רביניאן