16 9 חדש (20)
Shutterstock

כליון / אדהם עאדל

"השנה הייתה 3000 לספירה. אחרי שנים ארוכות של מלחמות עולם, מלחמות אזרחים ומלחמות דת, ואחרי שהשמיים המטירו על המים בחמת זעם מטאורים של גיהינום נקמני מלווים בברקים ורעמים, התפרצויות געשיות, סופות וסערות, מחלות ומצוקות רעב שלא שככו במשך מאות שנים, נכחדה האנושות על פני כדור הארץ כמעט לחלוטין..."
  • 8 דקות
סיפור ביום
כליון / אדהם עאדל

מספרת: סימי אבלגון

תרגום: עידן בריר