cat29156_img180618948.jpg
shutterstock

ידידות אמת / חורחה פ' ארננדס

"You may still think true friendship is a lie. But then, you've never met Bill Burton", חזר ואמר סמואל ויינשטיין לעתים קרובות. למעשה, האמירה הזאת יכולה להיחשב לאות ההיכר שלו. הוא היה פולט אותה כשהצטדק בפני אשתו על משהו ששכח, ובאוזני עמיתיו במשרד השתמש בו לא פעם כתירוץ על תקלה כלשהי. למעשה החל ויינשטיין לפאר את חברותו הבלתי מעורערת עם ברטון עוד בימים שבהם עדיין התגורר בבית הוריו"
  • 16 דקות
סיפור ביום
ידידות אמת / חורחה פ' ארננדס

: תרגום: סוניה ברשילון, מספר: אמיר אשר