cat29053_img774198444.jpg
shutterstock

מודל למליונר / אוסקר ויילד

"אין כל טעם להיות בחור מקסים אלא אם כן אתה עשיר. רומנטיקה היא זכות היתר של העשיר, לא עיסוקו של המובטל. על העני להיות מעשי ומשעמם. עדיף שתהיה לאדם הכנסה קבועה משיהיה מרתק. אלה הן האמיתות הגדולות של החיים המודרניים, ויוּאי אֶרסקין מעולם לא הבין זאת. יואי המסכן! תרומתו האינטלקטואלית לעולם, עלינו להודות, לא הייתה גדולה"
  • 15 דקות
סיפור ביום
מודל למליונר / אוסקר ויילד