cat29045_img463449323.jpg
shutterstock

קצף על חולות עכו / ויסאם ג'ובראן

"אנשים נבחנים כאן בעיניים של משמר המוסר, ובהן בלבד. בניית החומה של עכו והמגדלור המשקיף על הים שבמערב טרם נשלמה. האבנים נשטפות בזעת הבנאים הלוהטת ביום, ובלילה מצננים אותן גלי הים"
  • 7 דקות
סיפור ביום
קצף על חולות עכו / ויסאם ג'ובראן

: תרגום: איציק שניבוים, מספר: איתן רץ