cat28997_img744123458.jpg
shutterstock

הפיג'מה / דוד אלבחרי

"הגיל עושה את שלו: ביתר תכיפות אני מקיץ בלילה ומשהשינה סרה מעלי, הולך אל חדר האמבטיה, מתיישב על דופן האמבט ובוהה בבבואתי הנשקפת בראי. בעבר הייתי משוטט בבית, הולך מחדר לחדר, מדליק ומכבה את הטלוויזיה, פותח את המקרר ואוכל, אך מאז החלו חבריו של בני ללון בביתנו, גזרתי על עצמי שהייה בחדר האמבטיה"
  • 10 דקות
סיפור ביום
הפיג'מה / דוד אלבחרי

: תרגום: דינה קטן בן-ציון, מספר: אמיר אשר