cat28972_img247985379.jpg
shutterstock

דין וחשבון על דעיכתה של האלקה הגדולה, לדברי מי שחזה בה / בריטניה ג'סי גרינגראס

"הסלע הזה אולי היה פעם אִי, אבל עכשיו נותר ממנו רק גבנון תלול שמפלח את האוקיינוס מכל צדדיו מלבד אחד, ובו משתפל המידרון כך שאפשר לקרב אליו ספינה. אני בא הנה מדי שנה. בהתחלה באנו בשביל הדגים. לפעמים באנו בשביל הלווייתנים. לא יכולנו לשאת מזון שיספיק למסע הלוך ושוב אבל זה לא שינה שום דבר בגלל העופות"
  • 6 דקות
סיפור ביום
דין וחשבון על דעיכתה של האלקה הגדולה, לדברי מי שחזה בה / בריטניה ג'סי גרינגראס

: תרגום: קטיה בנוביץ', קורא: יואה יפת