cat28948_img77461869.jpg
shutterstock

סדקים | יבשה / אנדרי בלאטניק

"סיפורים רבים קרו, זה הוא אחד מהם.יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך עבודה, יש לך מכונית, בית בפרבר העיר, כפי הנראה תמות מאושר וילדיך יבכו בלוויה שלך, השכנים יביעו צער על לכתך. ואז ערב אחד, כאשר קנוקנות האור האחרונות עומדות להתפוגג, אתה נוסע הביתה במהירות סבירה, כמו מדי יום, ואז חבטה. פגעת במשהו. לא ראית דבר, רק חשת משהו נחבט במכונית"
  • 6 דקות
סיפור ביום
סדקים | יבשה / אנדרי בלאטניק

: תרגום: מרים אביעזר, מספר: יואב יפת