cat28947_img175176857.jpg
shutterstock

ביקור לילי / שיח'ה חוסיין חליווה

"כל לילה אבי עושה את הדרך מבית-הקברות אל ביתנו. אני שומע את צעדיו בגינה ומעמיד פני ישן כשהוא מחפש את מקלו שהחביא בארוני. אני משאיר לו את הדלת פתוחה, וחומד לי לצון אתו. הוא שוכח את עיניו בקבר ואני מחביא את המקל כל פעם במקום אחר"
  • 4 דקות
סיפור ביום
ביקור לילי / שיח'ה חוסיין חליווה

: תרגום: אילנה המרמן, קורא: רודיה קוזלובסקי