cat28901_img422811190.jpg
shutterstock

הלב המדובב / אדגר אלן פו

"אמת! – עצבני – עצבני להחריד, עצבני עד-פלצוּת הייתי ועודני; אך למה תאמר שאני משוגע? המחלה חידדה את חושַי – לא החריבה – לא הקהתה אותם. מעל הכול הוּחד חוש השמיעה. שמעתי את כל הדברים בשמים ובארץ. שמעתי הרבה דברים בגיהינום. איך תאמר אפוא שאני משוגע? הסכֵּת! ראה כמה בריאה היא דרך סיפורי, באיזה קור-רוח אגולל לך את הסיפור כולו."
  • 14 דקות
סיפור ביום
הלב המדובב / אדגר אלן פו

: תרגום: עודד וולקשטיין, מספר: רודיה קוזלובסקי