cat28878_img666431722.jpg

מוצא המינים / ויקטור פלווין

"כאשר נטרק מכסה הצוהר מעל לראשו והתעמעמו קולות האנשים שנשארו למעלה, ירד צ'ארלס דרווין בזהירות במדרגות, ביד אחת אחז במעקה שמירקו ידיים רבות, וביד השנייה לפת פמוט של נר שעווה עבה. כשירד במדרגה החורקת האחרונה, שיחרר את המעקה ופסע לפנים בזהירות."
  • 30 דקות
סיפור ביום
מוצא המינים / ויקטור פלווין

תרגום: אולגה סונקין, מספר: אמיר בועז