cat28688_img308346420.jpg

גבריות / אנטוניו אורטוניו

"הדבר הראשון שדרשה ממני פָּאס כשהתחתנו היה שאפסיק לבזבז את הכסף על אלכוהול ודיסקים כאילו הייתי איזה ראג'ה. החובה העיקרית שלי הייתה לשלם שכר דירה ולממן את הדברים של הילדה: חיתולים, חלב, בגדים, כל מיני זוטות."
  • 7 דקות
סיפור ביום
גבריות / אנטוניו אורטוניו

תרגום: אדם בלומנטל, מספר: יואב יפת