cat28568_img405542186.jpg
shutterstock

הכתר האדום / מיכאיל בולגקוב

"יותר מכל, אני שונא את השמש, קולות אנושיים רמים והלמות. הלמות דפיקות מהירות. עד כדי כך אני חושש מאנשים, שאם אני שומע בערב צעדים וקולות של מישהו אחר במסדרון, אני מתחיל לצעוק. לכן יש לי חדר מיוחד, הכי שקט והכי טוב, מס' 27, בקצה קצהו של המסדרון. איש לא יכול להגיע אליי"
  • 7 דקות
סיפור ביום
הכתר האדום / מיכאיל בולגקוב

: תרגום: תרגום: אולגה סונקין, מספר רודיה קוזלובסקי