cat28567_img112546118.jpg
shutterstock

הנעל / השאם נפאע

"בכניסה לבניין הייתה נעל שחורה. ירדתי לקנות חפיסת סיגריות וכמה עגבניות. נעל שחורה אחת, על המרצפת השנייה שאחרי המפתן של דלת הכניסה, ליד המדרגות שרצפתן הייתה לא לבנה ולא צבעונית, אלא משהו שבין בהיר לכהה מרוב הזמן שעבר עליה ומרוב הנעליים של העולים והיורדים"
  • 7 דקות
סיפור ביום
הנעל / השאם נפאע

: תרגום: איציק שניבוים, מספר:איתן רץ