cat28521_img7035810.jpg
ויקיפדיה

שער מנדלבאום / אמיל חביבי

"אז תגיד שהיא מתכוונת לצאת מכאן, אדוני," צעק השוטר הישראלי שניצב בחיבוק ידיים בשער מנדלבאום כשהסברתי לו שבאנו עם אימא ושהיא "בדרך להיכנס לשם אחרי שקיבלה אישור", והצבעתי לעבר הצד הירדני של השער."
  • 13 דקות
סיפור ביום
שער מנדלבאום / אמיל חביבי

: תרגום: אילנה המרמן, מספר: רודיה קוזלובסקי