cat28453_img285413953.jpg
shutterstock

אריות / בף

"עכשיו אנחנו בורחים, מסתתרים בחשכה, נמלטים מאור יום. אבל זה לא תמיד היה ככה. היה זמן אחר, שבו הם היו המגפה שלנו. האריות הראשונים צצו בגנים הציבוריים. הם תפסו מחסה בחסות החשכה, התחבאו בין העצים והעשבים שהיו גבוהים מספיק להסתיר אותם."
  • 10 דקות
סיפור ביום
אריות / בף

: תרגום: תרגום: אדם בלומנטל, מספר: אמיר אשר