cat28438_img675764801.jpg

מאיפה יצא הפיפי שלך / אמילי ברוט

"היא ישבה על כיסא בתספורת קצרה שחשפה את צווארה הדק. רציתי לבכות ולא ידעתי בדיוק למה. לא נכון, בעצם ידעתי למה. היא גרמה לי למחשבות המטרידות שיש לי תמיד כשאני מסתכלת על מישהי שאני רוצה לזיין אבל לא אוזרת מספיק אומץ לפנות אליה"
  • 9 דקות
סיפור ביום
מאיפה יצא הפיפי שלך / אמילי ברוט

תרגום:תהל פרוש, מספרת: אורלי רביניאן