cat28437_img136766636.jpg

גואדלופה / שהם סמיט

"זה קרה בגואדלופה אשר באוקיינוס השקט. הר הגעש של גואדלופה זמם להתפרץ כל רגע. יתפוס הקורא מחסה וימתין, שכן אין מדובר בהר געש סתם אלא באישה, גואדלופית, פקידה במקצועה ועצבנית מאוד"
  • 8 דקות
סיפור ביום
גואדלופה / שהם סמיט

מספרת: עדי קוזלובסקי