cat28357_img757432455.jpg
shutterstock

קצף שחור / חג'י ג'אבר

"הוא הניח בזריזות את המזוודה במכונת הבידוק ומיהר הלאה לקחת אותה בצד האחר, ואולם החייל שמולו סימן לו לחזור ובחן את המסך שלפניו. המסילה נעה בכיוון ההפוך והמזוודה יצאה מהמכשיר, וכל האנשים הסתכלו בבעליה בחשד. ושוב היא נעה ונעלמה במכונת הבידוק. האיש עבר אל הצד האחר וחיכה לה שם, אבל החייל החזיר אותה שוב למקום שממנו באה"
  • 10 דקות
סיפור ביום
קצף שחור / חג'י ג'אבר

: תרגום: אילנה המרמן, מספרת: רודיה קוזלובסק