יד ריבוע
Shutterstock

יד כותבת / שהם סמיט

"שניה, חייבת לרחוץ ידיים," היא ירתה אליו מן הכניסה. הוא נפנה מצג המחשב, חיוך בעיניו. "קרתה לי תקרית," אמרה כששבה ונכנסה ועמדה, כעת קרובה, לפני שהספיק לשאול איך היה וכו'..."
  • 14 דקות
סיפור ביום
יד כותבת / שהם סמיט

: מספר: עודד יחזקאל