1
Shutterstock

מה מתרחש בטבריה / רועי כספי

"הסיפור מתרחש בטבריה, כיוון שאף אחד מהקוראים, מכריו של המספר, לא הסתובב מעולם בטבריה, כך שלא יעצרו אותו ברחוב, על הטיילת או השד יודע איפה, ויאמרו לו, בטבריה לא כך..."
  • 7 דקות
סיפור ביום
מה מתרחש בטבריה / רועי כספי

: מספר: עודד יחזקאל