cat28283_img610833942.jpg
Shutterstock

תקלה בקצה הגלקסיה / אתגר קרת

"חדר הבריחה "תקלה בקצה הגלקסיה" שמעתי המלצות רבות על חדר הבריחה שלכם וברצוני לבקר בו עם אמי ביום חמישי הקרוב בשעות הבוקר או הצהריים. כמו כן, ברצוני לוודא כי החדר מונגש לנכה בכיסא גלגלים כפי שמצוין באתר האינטרנט שלכם."
  • 11 דקות
סיפור ביום
תקלה בקצה הגלקסיה / אתגר קרת

: מספר: רודיה קוזלובסקי