לילות ריבוע
Shutterstock

לילות זולים / יוסוף אידריס

"אחרי תפילת הערב פרצו מפיו של עבד אל-כרים קילוחים עזים של קללות על ראשם של האבות והאימהות של הכפר, ובדרכם לקחו עמם גם את טנטאווי ואבותיו..."
  • 14 דקות
סיפור ביום
לילות זולים / יוסוף אידריס

: מספרת: אביבה גר