cat28193_img206759106.jpg
Shutterstock

אסמה / סאקי

כל סיפורי הציד הם אותו הדבר," אמר קלוביס, "בדיוק כשם שכל הסיפורים על מרוצי סוסים הם אותו הדבר, וכל…", "סיפור הציד שלי לא דומה אפילו במעט לסיפורים אחרים ששמעת," אמרה הברונית. "הוא קרה די מזמן. כשהייתי בת עשרים ושלוש בערך..."
  • 10 דקות
סיפור ביום
אסמה / סאקי

: מספרת: אורלי רביניאן, תרגום: אלון מרקוס