cat28104_img572299013.jpg

מעשה בתמונת הקיסר פראנץ יוזף הראשון / יארוסלב האשק

"במְלָאדָה בּוֹלֶסְלָב חי לו בעל חנות נייר. הוא כיבד את החוק והתגורר מאז ומתמיד מול הקסרקטין. ביום הולדתו של הקיסר ובהזדמנויות ממלכתיות-קיסריות אחרות תלה על ביתו דגל שחור-צהוב, וסיפק למועדון הקצינים פנסי נייר. הוא מכר תמונות של פראנץ יוזף לבתי שיכר יהודיים על פני מחוז מלאדה בולסלב ולתחנות משטרה."
  • 10 דקות
סיפור ביום
מעשה בתמונת הקיסר פראנץ יוזף הראשון / יארוסלב האשק

מספר: רודיה קוזלובסקי, תרגום: רות בונדי