cat28025_img642932337.jpg
SHUTTERSTOCK

זוג רעים / גי דה מופסן

"פריז היתה נצורה, מורעבת, נזעמת. הדרורים על הגגות התמעטו, והביבים התרוקנו מיושביהם. אנשים אכלו מכל הבא ליד בחורף 1870-1871 היתה פריז נתונה תחת מצור של הגרמנים..."
  • 15 דקות
סיפור ביום
זוג רעים / גי דה מופסן

: מספר: רודיה קוזלובסקי