cat28023_img607655641.jpg

מוכרת הגפרורים הקטנה / האנס כריסטיאן אנדרסן

"היה קר, קר נורא; מושלג וחשוך לגמרי, והערב היה הערב האחרון של השנה. בקור הזה ובחושך הלכה לאורך הרחוב ילדה קטנה ודלפונית, ראשה חשוף לרוח ורגליה יחפות..."
  • 6 דקות
סיפור ביום
מוכרת הגפרורים הקטנה / האנס כריסטיאן אנדרסן

מספרת: עדי קוזלובסקי