cat27969_img86310791.jpg

מקטע של רומן / לורד ביירון

"בשנת –17, זמן מה לאחר שגמלה בלבי ההחלטה לצאת למסע לארצות שטרם תוּירו בעת ההיא, שמתי פעמי לדרך, מלווה בחבר אשר אותו אכנה אוגוסטוס דרוול..."
  • 14 דקות
סיפור ביום
מקטע של רומן / לורד ביירון

מספר: איתן רץ