cat27964_img904632996.jpg
SHUTTERSTOCK

כדור בראש / טוביאס וולף

"אנדֶרס הספיק להגיע לבנק רק ממש לפני הסגירה, אז ברור שהתור היה בלתי נגמר, והוא נתקע מאחורי שתי נשים שהשיחה הקולנית והטיפשית שלהן הכניסה אותו למצב רוח רצחני..."
  • 13 דקות
סיפור ביום
כדור בראש / טוביאס וולף

: מספר: רמי ברוך