cat27849_img315185620.jpg

האספנית / קרלה סוארט

"הוא היה זמר סלסה מפורסם. היא אספה דברים וקעקעה מדי פעם. הוא היה נשוי לאשת עסקים יפנית עשירה. לה היה מאהב צרפתי."
  • 12 דקות
סיפור ביום
האספנית / קרלה סוארט

מספרת: עדי קוזלובסקי, תרגום: מירי ויקסמן