cat27848_img42049268.jpg
Shutterstock

זבובים / אשכול נבו

"זה היה בקיץ האחרון לפני שהחזירו את סיני למצרים. הייתי בן שלוש עשרה, ונסעתי עם ההורים שלי והחברים שלהם לראס בורקה. נדמה לי שזאת הייתה הנסיעה המשפחתית הגדולה האחרונה. אחר כך כבר העדפתי לנסוע עם החברים שלי."
  • 15 דקות
סיפור ביום
זבובים / אשכול נבו

: מספר: רודיה קוזלובסקי