cat27792_img761976381.jpg
Shutterstock

קצת דבש / יאכים טופול

"החורף גוֹוע, מותיר אחריו על המדרכות ערימות שלג קפוא וקרח שחור. השמש כבר מזדחלת לפעמים מעל העיר, גולשת בשמיים זגוגיים..."
  • 13 דקות
סיפור ביום
קצת דבש / יאכים טופול

: מספר: רמי ברוך, תרגום: פאר פרידמן