cat27555_img233833167.jpg
Shutterstock

האור הגדול / אליעזר בלום

"מחיאות הכפיים הסוערות בקושי נגעו בה, קריאות "הבראבו!" החוזרות ונשנות של הקהל העומד מול הבמה – פרצופים שלא יכלה לזהות תחת חום הזרקורים – הגיעו לאוזניה כמלמולים עמוסים, זמזומים שעוררו בה מיאוס יותר מאשר הכרת תודה."
  • 12 דקות
סיפור ביום
האור הגדול / אליעזר בלום

: מספר: רמי ברוך