cat27552_img796121123.jpg
Shutterstock

צניחת עפעפיים / גואדלופה נטל

"עבודתו של אבי, כמו רבות בעיר הזאת, היא עבודה טפילית. בתור צלם מקצועי, הוא מזמן היה מת מרעב – ואיתו כל המשפחה – אלמלא הצעתו הנדיבה של דוקטור רויאן, שחוץ משכר הוגן העניק לו גם את האפשרות לנתב את ההשראה ההפכפכה שלו לפעולה טכנית פשוטה ונטולת סיבוכים."
  • 14 דקות
סיפור ביום
צניחת עפעפיים / גואדלופה נטל

: מספר: דרור רפאל