cat27536_img302017163.jpg
Shutterstock

ההתרחשות ברחוב הכלב / אלכסנדר גרין

"מה שקרה הוא שאלכסנדר גולץ יצא מיריד שעשועים והגיע אל מקום המפגש מחצית השעה בדיוק לפני הזמן הנקוב..."
  • 12 דקות
סיפור ביום
ההתרחשות ברחוב הכלב / אלכסנדר גרין

: מספר: רודיה קוזלובסקי, תרגום: אולגה סונקין