cat27535_img163399671.jpg

הקור / אקוטגאווה ריונוסוקה

"השלג פסק בשעות הבוקר. הוֹריקאוָה יָאסוּקיצ'י ישב בחדר המורים של המחלקה לפיזיקה והביט באש שבערה באח..."
  • 12 דקות
סיפור ביום
הקור / אקוטגאווה ריונוסוקה

מספר: יוסי טל טייב, תרגום: אירית ויינברג