cat27118_img537840809.jpg
Shutterstock

רז'ינה / ז'יל רוזייה

"אין לי כל חדש. כבר שמונה שנים כמעט. בהתחלה עוד היו לי תקוות גדולות. לא יכולתי לתפוס שהיא נעלמה לתמיד. הייתי בטוח שהיא תחזור, שיום אחד אשמע את קולה בחדר המדרגות; היא תיכנס ותגיד, "אלוהים, איזה דבר! אילו ידעתי, הייתי נשארת במיטה באותו בוקר." דמיינתי כל פרט."
  • 7 דקות
סיפור ביום
רז'ינה / ז'יל רוזייה

: מספר: משה סקאל