cat27115_img929275292.jpg
Shutterstock

שוקולד / מנג'ו קפור

"טארָה היתה שמנה. בעלה הבהיר חד-משמעית שזו פגיעה קשה בתדמיתו ושהוא מתבייש להסתובב כך עם אישה שמתנודדת כמו ברווז בגושים רוטטים של שומן."
  • 15 דקות
סיפור ביום
שוקולד / מנג'ו קפור

: מספרת: אורלי רביניאן