cat27114_img102172380.jpg
Shutterstock

קוראים לו ציפור / כמאל ריאחי

"עד שג'לאל לא הופך את כל מה שסביבו אין הוא יודע שיכרון מהו. הוא היה השד משחת של הכפר. בכל הזדמנות היה מתנפל על לולי התרנגולות וכלובי הארנבות של השכנים ואחר כך היינו רואים אותו צולה אותן בשדה כאן בסביבה, סמוך ליער, או על יד הנחל. לא היה מי שישגיח עליו."
  • 6 דקות
סיפור ביום
קוראים לו ציפור / כמאל ריאחי

: מספר: איתן רץ