cat27096_img98512824.jpg
SHUTTERSTOCK

גן החורף / דורתה נורס

"זה היה בלילה שהקומיקאי דִירְק פַּסֶר מת. הוא התמוטט על הבמה. הלב שלו כשל, הוא נלקח מיד באמבולנס לבית החולים..."
  • 7 דקות
סיפור ביום
גן החורף / דורתה נורס

: מספר: יואב יפת