cat26921_img296600211.jpg
Shutterstock

בתולת ים בצנצנת / שילה הטי

"יש לי בתולת-ים בצנצנת שקווילטי קנה לי במכירה ביתית בעשרים וחמישה סנט. הבתולת-ים הזאת כל היום רק "אני שונאתותך שונאתותך שונאותך", אבל היא בתוך צנצנת, וכל עוד אני לא פותחת את המכסה היא לא תצא להרוג אותי." מספרת: נתלי פינשטין
  • 3 דקות
סיפור ביום
בתולת ים בצנצנת / שילה הטי

: מספרת: נתלי פינשטין