cat26916_img974943273.jpg

1/3 1/3 1/3 / ריצ'רד בראוטיגן

"הכול אמור היה להתחלק בשליש. אני הייתי אמור לקבל שליש על ההדפסה, היא הייתה אמורה לקבל שליש על העריכה, והוא היה אמור לקבל שליש על כתיבת הרומן."
  • 11 דקות
סיפור ביום
1/3 1/3 1/3 / ריצ'רד בראוטיגן

מספר: יואב יפת