cat26850_img357670049.jpg

האישה שלא / חורחה איבגואנגויטיה

"עלי להיות דיסקרטי. אני לא רוצה לסבך אותה בצרות. אטלפן אליה… במגרה של שולחן העבודה שלי אני עדיין מחזיק תצלום שלה..."
  • 15 דקות
סיפור ביום
האישה שלא / חורחה איבגואנגויטיה

מספר: רודיה קוזלובסקי