cat26800_img882888208.jpg
Shutterstock

עפיפון / יוסף רזוקה

"בדרכו מבית הספר עצר אותו חברו נבּיל. נבּיל החזיק חוט ארוך מחובר לעפיפון הנייר שלו ורץ, מאושר, עם הרוח..."
  • 2 דקות
סיפור ביום
עפיפון / יוסף רזוקה

: מספר: רודיה קוזלובסקי