cat26745_img648729139.jpg

אישה בחלל עבודה / תהילה חכימי

"אישה בחלל עבודה, מתי יאהבו אותך? קרה שלא קמת מהכיסא עד לארוחת הצהריים. את שותה הרבה מים – אבל הגוף קיבל צורה של כיסא. אישה בחלל עבודה, החלל משתנה, העבודה משתנה, חברות קמות ונופלות....."
  • 9 דקות
סיפור ביום
אישה בחלל עבודה / תהילה חכימי

מספרת: גלי שדה-וובר