cat18080_img107730494.jpg

סמי מיכאל- יהלום מן הישימון

יהלום מן הישימון הוא סיפור אהבה סוחף ומטלטל בין כמאל לאלמאסה, שניהם יהודים צעירים בבגדד בשנות השלושים של המאה הקודמת. הוא בן למשפחה ממעמד מבוסס, היא בת דלת העם, שמגיעה לביתו כדי לשמש שם כמשרתת. מיכאל חוזר לסיפור אהבה גדול מן החיים, ומשוחח על תפיסתו את האהבה ואת המיניות ובעיקר את דמות האשה בכל יצירתו. התכנית הוקלטה ב – 2015. מראיינת ועורכת: רותי קרן
  • 54 דקות
קול ישראל - אוצרות הארכיון
סמי מיכאל- יהלום מן הישימון