00:35:35

כל עוד בלבב

המסע עובר בין מחנות הריכוז וההשמדה, והצעירים פוגשים מקרוב את שרידי ההיסטוריה. מפגש מקרי עם הפולנים מעיר בשני פחד לא מוסבר