t
מתוך "כאן דעה"

כאן דעה | מחיר הגירושים במגזר החרדי

גם חרדים מתגרשים בדיוק כמו חילונים, אבל המחירים החברתיים, השבתות, החגים וההסכמים - נראים לגמרי אחרת. כבת להורים חרדים וגרושים, הניה שוברת לנו כמה מיתוסים
מערכת כאן
31 באוקטובר 2021
16:38